w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku