w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 rok