Rozmową z Michałem Przepierą - Zastępcą Prezydenta Miasta Szczecina na temat Placu Batorego i ulicy Kusocińskiego.