Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2016r.