Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2017r.