w sprawie zorganizowania festynu „Żegnajcie wakacje”