Wycieczka do Fortu Gerharda i Podziemnego Miasta

FOT. TERESA WARELIS

FOT. MIROSŁAW GUDOWSKI