Wycieczka do Majalandu

Fot. Mateusz Okulski, Ewa Wojciechowicz