Zebranie sprawozdawcze za 2015

Klika zdjęć ze spotkania sprawozdawczego Rady Osiedla Nowe Miasto za 2015 r.